Få kontroll över er cyberhygien!

Människor vidtar hygieniska säkerhetsåtgärder – som att borsta tänderna och tvätta händerna – för att hålla sig friska. På samma sätt behöver organisationer säkerställa sin cyberhygien för att bygga motståndskraft mot cyberhot och stärka sitt varumärke.

Vill du veta mer om cyberhygien
och vår pågående kampanj.

Läs mer

Säkra er leverantörskedja inom ett par minuter!

 Standardkontroller för cyberhygien 

 Automatiserad uppföljning

 Kategorisering och riskbedömning

 Revisioner av leverantörer

Partners

Saas-tjänst för en säker leverantörskedja

Med OneMore Secures saas-tjänst för en säker leverantörskedja får ni ett effektivt verktyg för att säkra er leverantörskedja och en automatisk process för uppföljning och rapportering.

Cyberhygien

Få kontroll på era leverantörers cyberhygien genom att automatiskt skicka ut en standardiserad säkerhetsdeklaration till era leverantörer via vår tjänst.

Har en leverantör redan svarat på deklarationen behöver de inte göra det igen utan bara bekräfta er relation.

Automatiska uppföljningar

Ställ in hur ofta du vill följa upp era leverantörer. Detta sker automatiskt och ni ser hur era leverantörer utvecklas över tid. Ni får en visuell bild över era leverantörers utveckling. 

Riskbedömning

Ni kan kategorisera era leverantörer utifrån riskbedömning, bransch och vad de levererar.

Ni kan därmed ställa olika krav på era leverantörer utifrån deras riskprofil.

Gemansamma nyckeltal

Genom att använda vårt säkerhetsindex som ett nyckeltal får ni och era leverantörer en mycket effektiv process, verktygslåda och lösning för att, år för år, öka er motståndskraft, kontinuitet och konkurrenskraft med er leverantörskedja.

Revisioner

Vill ni validera era leverantörers cyberhygien kan ni enkelt beställa en revision av tredjepart från tjänsten. 

Tillägg för NIS2 & DORA

Vi erbjuder kontrollerna för att göra er GAP-analys för att uppfylla EU-direktiven som NIS2 och DORA.

Ni kan också skicka dessa till era leverantörer för att kontrollera att de uppfyller direktiven.

För leverantörer

Har ni fått en inbjudan till vår tjänst från en kund? Grattis! Detta är fördelarna för er.

Svara

OneMore Secures tjänst är helt gratis för er som leverantör och tar bara ca 30 minuter att svara på. Deklarationen består av standardkontroller för en god cyberhygien och täcker områden som Informationssäkerhet, IT-säkerhet, säkerhetskultur och GDPR.

Delning

Ni behöver bara svara på vår deklaration om cyberhygien en gång. Har ni flera kunder så behöver ni bara bekräfta att ni har en relation så ser de andra kunderna er deklaration och ert index. Inga andra kommer åt era uppgifter.

Säkerhet

Många använder word eller excelfiler för att kontrollera leverantörer. Vi säkrar upp hanteringen av era uppgifter genom en säker tjänst som är krypterad. Driften av tjänsten sker säkert i Sverige och är certifierat med ISO27001.

Metod för cyberhygien

OneMore Secure har en metod för cyberhygien i leverantörskedjan. Metoden är utformad för att hjälpa er att skapa effektiv kontroll och överblick över er leverantörskedja gällande cybersäkerhet. Metoden har delats upp i tre separata steg;

  • Förstå riskerna

  • Få kontroll

  • Bygg motståndskraft

Varje steg innehåller ett antal principer att arbeta med för att få kontroll och systematik i uppföljningen av era leverantörer. OneMore Secure har experter på området för att stötta er i det här arbetet.

Kontakta oss så bjuder vi på vårt metodstöd.

Säkerhetsrådgivning

Behöver ni en strategisk rådgivare till er organisation inom cybersäkerhet? OneMore Secure erbjuder en säkerhetsrådgivning som en tjänst för att hjälpa er att prioritera era handlingar i frågor som cybersäkerhet, NIS2, GDPR etc. 

Tjänsten erbjuds till fast pris till en bråkdel av kostnaden det kostar att anställa en strategisk rådgivare.