Webinars

Dessa webinars är kostnadsfria. Alla webinars spelas in och ni kan även se dem i efterhand.
Ämne
Beskrivning

Webinar - NIS2 - Vad behöver vi göra?

NIS2, EU:s nya direktiv för cybersäkerhet ska vara implementerat senast den 18 oktober 2024. Vilka säkerhetsåtgärder måste man ha på plats? I detta webinar går vi igenom dem en för en och ger handfasta tips hur ni kan arbeta med alla åtgärder. Detta webinar är en uppföljning på det webinar vi höll i augusti 2023, där vi gick igenom grunderna för direktivet. 

12 oktober kl. 09:00 - 09:45 

Anmälan
Webinar - Hur säkrar vi leverantörskedjan

Underleverantörer kan vara en riskfaktor genom att vara en väg in om de drabbas av en cyberattack eller påverka er verksamhet genom utebliven leverans vid en incident hos leverantören. Detta har vi sett i flertalet cyberattacker den senaste tiden, där flera har drabbats av att incidenter sprids via leverantörskedjan. I dagens digitaliserade samhälle är ingen organisation autonom utan vi är uppkopplade till varandra som aldrig förr.

21 sep kl. 09:00 - 09:45 

Inspelning
Webinar - NIS2

Det nya NIS2 direktivet är snart här. Vad innebär NIS2 och vilka berörs? Detta webinar kommer ta upp de mer grundläggande kraven, vad cyberhygien är och kraven på berörda verksamheter och deras leverantörskedjor men även vad du behöver göra redan nu.

22 augusti kl. 09:00 - 09:45 

Inspelning