Säkra er leverantörskedja

OneMore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta gör vi genom att automatisera uppföljningar och kontroller av era leverantörers cybersäkerhetsförmåga under hela avtalstiden. Genom att göra det får er verksamhet kontroll över era leverantörers systematiska arbete med cybersäkerhet och ni ser om leverantörer presterar enligt era krav och avtal över tid. OneMore Secures tjänst ger er kontroll över er och era leverantörers cyberhygien idag, och vi stöttar er i hur ni kan göra för att öka er förmåga, vilket i sin tur kommer öka er motståndskraft och kontinuitet i er digitala vardag.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk – det här gäller i hög grad er leveranskedja och cyberhot. Få kontroll genom vår tjänst och se till att ni har en säker leveranskedja.

Detta blir ett lagkrav med EU-direktivet NIS2 och DORA (för den finansiella sektorn). Läs mer om NIS2 här.

Utmaningen

En av de stora utmaningarna många företag och organisationer står inför idag, är att få kontroll på cybersäkerheten i leverantörskedjan. Underleverantörer kan vara en riskfaktor då de ofta har en, eller ibland flera, vägar in till er.

Två tredjedelar av alla inrapporterade incidenter hos samhällsviktiga verksamheter har sitt ursprung i en leverantörskedja.”

Om leverantören skulle drabbas av en cyberattack eller en incident, så kan stora delar av er verksamheten påverkas med allt ifrån uteblivna leveranser till allvarliga säkerhetsincidenter. Flertalet av de cyberattacker som skett den senaste tiden har spridits via/genom leverantörskedjan. I dagens digitaliserade samhälle är ingen organisation autonom utan vi är uppkopplade till varandra som aldrig förr.
Effekten

Genom att använda vårt säkerhetsindex som ett nyckeltal får du och dina leverantörer en mycket effektiv process, verktygslåda och lösning för att, år för år, öka er motståndskraft, kontinuitet och konkurrenskraft med er leverantörskedja.

Med OneMoreSecures tjänst för Supply chain är ni igång inom ett par minuter och kan påbörja ert systematiska arbete med att säkra er leverantörskedja. Allt är säkrat i en tjänst med krypterad data. Servrarna står i Sverige och du slipper skicka dokument mellan dig och kunden som i sig är en risk.

Genom detta bidrar du till din verksamhets egen motståndskraft, kontinuitet och slutligen konkurrenskraft.


Revision

Vill ni genomföra en revision av era leverantörer? Vi erbjuder en tilläggstjänst för detta till fast pris där vi genomför en granskning av era leverantörer hur deras cybersäkerhetsförmåga ser ut.

För leverantörer

Har ni fått en inbjudan till vår tjänst från en kund? Grattis! Detta är fördelarna för er.

Svara

OneMore Secures tjänst är helt gratis för er som leverantör och tar bara ca 30 minuter att svara på. Deklarationen består av standardkontroller för en god cyberhygien och täcker områden som Informationssäkerhet, IT-säkerhet, säkerhetskultur och GDPR.

Delning

Ni behöver bara svara på vår deklaration om cyberhygien en gång. Har ni flera kunder så behöver ni bara bekräfta att ni har en relation så ser de andra kunderna er deklaration och ert index. Inga andra kommer åt era uppgifter.

Säkerhet

Många använder word eller excelfiler för att kontrollera leverantörer. Vi säkrar upp hanteringen av era uppgifter genom en säker tjänst som är krypterad. Driften av tjänsten sker säkert i Sverige och är certifierat med ISO27001.

Kontakta oss

Om ni är intresserad av vår tjänst för att säkra er leverantörskedja, vänligen kontakta oss för att boka ett webbmöte så visar vi er hur enkelt det fungerar.
Namn E-post Meddelande Jag accepterar hanteringen av persondata.
Skicka in